comercial@perezpons.com Accés clients

Administració de patrimoni

A dia d’avui administrem els actius dels nostres clients amb la mateixa filosofia de sempre, basada en una visió a llarg termini i en la maximització de la rendibilitat, si bé apliquem millores continues en la gestió i incorporem les últimes tecnologies disponibles. Oferim serveis d’administració de lloguer per a totes les tipologies d’actiu: residencial, edificis, locals comercials, oficines i naus industrials.

Els nostres serveis inclouen: • Generació i cobrament de rebuts als arrendataris, i revisió i actualització de rentess

 • Liquidació mensual de les rendes a la propietat

 • Control i seguiment d’ ingressos, despeses i inversions i elaboració de pressupostos anuals

 • Manteniment de fiances, gestió d’avals i garanties

 • Seguiment de cobraments, control de morositat i gestió d’impagaments

 • Manteniment preventiu i corrector de l’immoble

 • Atenció a l’inquilí i gestió d’incidències i sinistres

 • Assessorament integral al propietari (tècnic, comercial, fiscal i jurídic)

 • Fidelització d’ inquilins

 • Comercialització del lloguer després de la fi del contracte: publicació de l’immoble, cerca i valoració d’inquilins, i gestió de contractes de lloguer

 • Gestió fiscal i jurídica